Categorieën
Carrière en Werk

Hybride: wat is het precies?

Wat is de definitie van hybride?

De afgelopen jaren is de term hybride steeds meer tevoorschijn aan het komen op verschillende plaatsen. In de energiesector en in de transportwereld zijn er al vele ontwikkelingen bezig die zich bezighouden met deze methode. Toch weet niet iedereen precies wat hybride inhoudt. En dat is zonde omdat het zoveel mooie kansen biedt voor een stap in de juiste richting op weg naar een schoner milieu. Iets is namelijk hybride als er sprake is van een combinatie van methoden van aandrijving. Kijk je naar een auto dan zie je standaard een verbrandingsmotor. Een hybride auto heeft deze gecombineerd met een elektromotor en een accu.

Wat is het nut van hybride?

Het grootste doel dat hybride apparaten hebben is het reduceren van het brandstofverbruik en daarmee het terugdringen van uitstoot van slechte stoffen voor het klimaat. Kijk je naar een auto met alleen een verbrandingsmotor dan zal deze veel CO2 uitstoten. Een hybride variant zal veel minder gebruik maken van de verbrandingsmotor en daarom minder CO2 uitstoten over dezelfde afstand. Dit maakt hybride auto’s een stuk schoner en veel beter voor milieu. Er zijn ook andere sectoren die gebruikmaken van deze ontwikkelingen, zoals de energiesector.

Bestaan er hybride aggregaten?

Er bestaan namelijk ook hybride aggregaten. Vroeger werden de aggregaten voornamelijk voorzien van een verbrandingsmotor die op diesel draait. Aangezien generatoren gebruikt worden om langere tijd achter elkaar constant te kunnen functioneren (stroom leveren) betekende dit ook veel uitstoot van slechte stoffen. De ontwikkelingen op gebied van hybride aggregaten betekent dat deze uitstoot verminderd wordt. Er wordt in dat geval gebruik gemaakt van een accu naast de verbrandingsmotor. Deze zal energie opslaan die op een later moment gebruikt kan worden zonder dat de verbrandingsmotor aanstaat. Ga je voor een nog groenere optie, dan is het zelfs mogelijk om bij zonnepanelen te hebben in je aggregaat. Er ontstaat dan een drietrapssysteem waarbij eerste de energie gegenereerd uit de zonnepanelen gebruikt wordt, daarna de opgeslagen energie uit de accu en als laatste pas de verbrandingsmotor. Zo reduceer je de uitstoot van schadelijke stoffen nog drastischer.

Wat is de impact van hybride op het milieu?

Zoals eerder aangegeven is de impact van hybride op het milieu onwijs groot. Hoe meer aandacht er aan wordt besteedt, des te sneller de ontwikkelingen op dit gebied zullen gaan. Het overstappen van fossiele brandstoffen naar totaal milieuvriendelijke brandstoffen zal niet direct kunnen. Het is dus zaak dit stap voor stap te doen. Hybride machines als aggregaten zorgen ervoor dat dit mogelijk is.